Skip to content

Sama zas. utrata lotu .

2 lata ago

337 words

Sama zaś. utrata lotu . była zapewne w pośred- nim związku ż życiem wyspowym, mianowicie ‚bra- kiem wrogów. Wielkie gady, często spotykane na niektórych wyspach, np. ogromnych• rozmiarów ja- szczury z wyspy Komodo. (jednej z indonezyjskich) lub Amblyrchynchus cristatus są także ńiewątpliwie reliktami grup ongiś. szeroko -rozsiedlonych, ‚które na tych wyspach’ po dziś dzień przetrwały,…