Skip to content

Spawanie i lutowanie sa procesami

2 lata ago

312 words

Spawanie i lutowanie są procesami pozornie podobnymi, gdyż nie stosuje się przy nich docisku; także przy spawaniu zwykle stosuje się spoiwo, które przy lutowaniu jest niezbędne. Jednak istnieje między nimi zasadnicza różnica: podczas spawania brzegi łączone przechodzą w stan ciekły (topią się), a przy lutowaniu pozostają w stanie stałym, podgrzewane są -tylko do temperatury topnienia…