Skip to content

Przeciwnie rzecz sie ma .na

11 miesięcy ago

75 words

Przeciwnie rzecz się ma .na wyspach oceanicznych. Te zasiedlają się od początku swego istnienia, tak że fauna na skutek napływów urozmaica się, ale w za- sadzie tylko do pewnego stanu przeciętnego, będącego wyrazem zrównoważenia się życia i zespołów z wa- runkami miejscowymi. W ten sposób obie kategorie wysp zmierzają do pewnego upodobnienia się pod względem…