Skip to content

Przeciwnie rzecz sie ma .na

2 lata ago

75 words

Przeciwnie rzecz się ma .na wyspach oceanicznych. Te zasiedlają się od początku swego istnienia, tak że fauna na skutek napływów urozmaica się, ale w za- sadzie tylko do pewnego stanu przeciętnego, będącego wyrazem zrównoważenia się życia i zespołów z wa- runkami miejscowymi. W ten sposób obie kategorie wysp zmierzają do pewnego upodobnienia się pod względem…