Skip to content

We wszystkich odnosnych badaniach praktycznych

2 lata ago

306 words

We wszystkich odnośnych badaniach praktycznych trzeba wyraźnie odróżniać same zagadnienia ekolo- giczne wiążące się ściśle z historią naturalną bada- nych organizmów; od metod walki lub ochrony, jakie należy zastosować w następstwie tego badania. Przy czym metody te mogą być natury ekologicznej lub nie. Pierwszym więc punktem programu praktycznych. badań ekologicznych będzie zawsze zbieranie jak najdokładniejszych…