Skip to content

Widzimy wiec, ze ekologia jest

2 lata ago

319 words

Widzimy więc, że ekologia jest nauką pulsującą życiem. Nie tylko przez swój czarujący przedmiot, badanie zjawisk życia w naturalnym otoczeniu, w krajobrazie, w zespole, na tle siedliska; nie tylko przez najbardziej moralne podejście do przyrody, po- legające na jak najmniejszym zakłócaniu jej zharmo- nizowanych stosunków biologicznej równowagi eko- systemów,’ ale i przez wysokie nastawienie życiowe,…