Skip to content

W tym perspektywicznym ujeciu M.P.B.,

2 lata ago

241 words

W tym perspektywicznym ujęciu M.P.B., ekologia zwierząt ma ważną rolę do spełnienia wespół z sio- strzaną nauką – ekologią roślin, z którą winna jak naj ściślej współpracować w szczytnym badaniu pro- dukcji ekosystemów wodnych i lądowych ku pożytkowi szybko wzrastającej ludności świata. Wiążąc ekologię zwierząt z praktycznym, produk- cyjnym punktem widzenia, równocześnie nie należy zapominać…