Skip to content

Zakres wspólczesnego spawalnictwa metali Spawalnictwo

2 lata ago

331 words

Zakres współczesnego spawalnictwa metali Spawalnictwo metali jest to dział technologii obejmu- jący procesy spajania, tj. trwałego łączenia metali przez uzy- skiwanie ciągłości materiałowej w miejscu, gdzie ma powstać złącze. Nauka o spawalnictwie obejmuje również procesy pokrewne spawaniu, przy których stosowane są te same urządzenia co przy spawaniu, lecz w innych celach, np. do cięcia, metalizowania…