Skip to content

Rola Polski w ruchu jest

2 lata ago

332 words

Rola Polski w ruchu jest zaszczytna, nie tylko przez to, że dziś utworzono u nas wiele rezerwatów i par- ków przyrody pierwotnej, co w znacznym stopniu można uważać za jeden z głównych celów ochrony przyrody, ale i przez to, że Polska była jednym z pio- nierskich krajów w tym kierunku. Bowiem na wniosek naszych przyrodników,…