Skip to content

Szczególnie wazny jest takze motyw

2 lata ago

313 words

Szczególnie ważny jest także motyw n a u k o w y. Przyroda jako całość i w swej pierwotnie niewiele zmienionej postaci jest jakby wielkim laboratorium, gdzie na każdym kroku dokonują się ,eksperymenty”, a przyrodnicy, ekolodzy, geolodzy i geografowie ba- dają prawa tych eksperymentów natury. Pomiędzy organizmami, populacjami i otoczeniem istnieją, jak wiemy, tysiączne związki,…