Skip to content

W taki tylko sposób uzysku-

2 lata ago

321 words

W taki tylko sposób uzysku- jemy całkowitą ,lub częściową gwarancję, zabezpiecza- „[ącą od najrozmaitszych plag w postaci szkodników i innych klęsk żywiołowych, zazwyczaj zjawiających się w razie gwałtownych zaburzeń równowagi biolo- gicżnej. Szerzej pojmowana gospodarka człowieka w stosunku do przyrody tak powinna regulować czer- panie z niej bogactw, by eksploatacja w zasadzie nie przewyższała przyrostu…