Skip to content

W nich moga poznawac biologiczne

2 lata ago

339 words

W nich mogą poznawać biologiczne więzi łączące ze sobą organizmy, zależne także od otaczających fizycznych warunków środowiska. Badając organizmy w ich naturalnym środowisku uczymy się poprawnego, moralnego sto- sunku do przyrody, polegającego na jak najmniejszym zakłócaniu naturalnego biegu jej procesów, na nie- . zakłócaniu biologicznej równowagi i gospodarki przy- rody, którą właśnie poznaje ekologia. Współczesny…