Skip to content

. Swiat zwierzecy osiedli ludzkich,

2 lata ago

328 words

. Świat zwierzęcy osiedli ludzkich, jak widzimy, jest . dosyć urozmaicony, zespolony z człowiekiem i zabu- dowaniami więzami naj rozmaitszymi, najczęściej miej- scem gniazdowania,• schroniskiem oraz : pokarmem. Część jest niewątpliwie szkodliwa. Inne, żerując na odpadkach po śmietnikach i obejściach, są mniej lub• więcej obojętne. Jeszcze inne, przez tepienfe szkodli- wych gryzoni, owadów, licznych w…