Skip to content

Wsród nich najwieksza role odgrywa

2 lata ago

374 words

Wśród nich największą rolę odgrywa „dziesięć małych gospo- darzy naszych domów” (K. v. Frisch), do których należą mucha, komar, pchła, pluskwa, wesz, mól, karaluch, rybik cukrowy, pająki i kleszcze. Z ekologicznego punktu widzenia jest. rzeczą szcze- gólnie ponętną i ciekawą śledzenie życia zespołowego, jakie organizuje się w środowisku sztucznym, stwo-‚ rzonym przez człowieka, dającym jednocześnie…