Skip to content

Jako siedlisko zycia zwierzecego laki

2 lata ago

348 words

Jako siedlisko życia zwierzęcego łąki wyróżniają się ,od lasów w szczególności otwartością. Jest to siedlisko złożone z ziół, murawy i gleby, choć eko- Lodzy wyróżnili w nim sześć pięter, nie wyższych W zasadzie nad metr, podczas gdy las nasz może sięgać 2tO m, tw()fZąc więcej pięter zasiedlonych roz- maitymi typami zwierząt. W związku z otwartością…