Skip to content

Taki jednoga- tunkowy las znacznie

2 lata ago

342 words

Taki jednoga- tunkowy las znacznie się różni -od lasu czy boru pier- wotnego, z reguły wielogatunkowego, gdzie w zrów- noważeniu . zespołowym występuje duża rozmaitość drzew i są one różnego wieku. Kultywowany las jest także najczęściej przejrzystszy od pierwotnego; pozba- wiony jest bujnego runa, utworzonego w lasach naturalnych z drobnych ziół, bylin i traw oraz…