Skip to content

Dla zwierzat ma to zasadnicze

2 lata ago

389 words

Dla zwierząt ma to zasadnicze znaczenie, stwarza ‚im bowiem śro- dowisko, gdzie różnorodne pod względem zwyczajów i wymagań życiowych typy ekologiczne mogą jedno- cześnie prosperować. W parkach spotykamy formy zarówno charakterystyczne dla lasu, jak i zaroślowe, a także i z otwartych przestrzeni, więc łąkowe, polne, niekiedy nawet typowe dla stepów. O ile las stwarza ogólny…