Skip to content

Morze wyrzuca cale masy szczatków

2 lata ago

374 words

Morze wyrzuca całe masy szczątków organicznych, zarówno roślinnego, jak i zwierzęcego pochodzenia, które, butwiejąc na lądzie ‚W pobliżu linii brzegowej, stwarzają niezwykle ko- rzystne warunki odżywcze dla tej drobnej fauny. Wszędzie jest ona urozmaicona, złożona przeważnie z czyścicieli, czyli saprofagów i naj rozmaitszych tru- pojadów, na które polują drapieżcy. Dużo tu rozma- itych skorupiaków, np.…