Skip to content

Tak samo osu- szanie bagien

2 lata ago

339 words

Tak samo osu- szanie bagien i mokradeł godzi w najbardziej żywotne potrzeby ptactwa wodnego i błotnego, które tam żero- wało i miało swe lęgowiska. Nawet nie całkowita likwidacja, a tylko zmiany siedlisk pierwotnych odbijają się z reg~ły bardzo silnie, przeważnie ujemnie na składzie . fauny. Kultywowana łąka zasiana koni- czyną, podobnie jak i jednogatunkowy las…