Skip to content

Do tej ogólnej kategorii mozna

2 lata ago

360 words

Do tej ogólnej kategorii można włączyć także powszechne szkodniki pól, lasów i ogrodów, które w warunkach stworzonych przez człowieka znajdują dla siebie niezbędne warunki bytu, niekiedy nawet tak korzystne, że przez masowy rozród stawać się mogą prawdziwą plagą. Zwierzęta, którym człowiek chcąc nie chcąc stwa- rza korzystne środowisko albo tez które są na (tyle plastyczne,…