Skip to content

„Stepowienie” pól uprawnych jest wiec

2 lata ago

347 words

„Stepowienie” pól uprawnych jest więc szczególnie charakterystyczną ich cechą. Jeżeli niedosyty wodne w glebie i powietrzu wzrastają, biocenoza polna zmienia się w kierunku stepowym. Zjawisko wzmac- niają i przyśpieszają ciepłe suche wiatry. U nas naj- wyraźnie) stepowienie występuje w Wielkopolsce, na Kujawach i w południowej części Lubelszczyzny. Fauna pól ma’ więc charakter właściwy otwartym .…