Skip to content

Jak widzimy, zespoly zwierzece pól

2 lata ago

384 words

Jak widzimy, zespoły zwierzęce pól uprawnych, podobnie jak i w innych siedliskach, – składają się z roślinożerców rozmaitej skali i organizacji, a więc z ptaków ziarnojadów i gryzoni częściowo ziarnoja- dów, częściowo polifagów roślinnych, wreszcie z naj- rozmaitszych specjalistów roślinojadów spośród owa- dów, najczęściej uzależnionych. od poszczególnych gatunków i części roślinnych. Grupy te tworzą pod-…