Skip to content

Zespoly lakowe i pastwiska. Osobliwymi

2 lata ago

337 words

Zespoły łąkowe i pastwiska. Osobliwymi formacjami roślinnymi, które powstały w krajach umiarkowanych głównie pod wpływem człowieka są łąki i pastwiska. Na ogół zjawiły się one w tych miejscach, gdzie lasy zostały wycięte i miejsca te nie zostały użyte pod uprawę rolną. Niska na ogół temperatura, krótki okres wegetacji i niedostateczne, choć dosyć równomierne w ciągu…