Skip to content

Musi zajac odpowied- niq nisze

2 lata ago

352 words

Musi zająć odpowied- niq niszę ekologiczną w zespołach miejscowych. Zdaje się, że naj pewniejsze wyniki naturalizacji zwierząt dają przypadki zawleczenia na wyspy, leżące w tych’ samych albo zbliżonych strefach klimatycznych. Tam bowiem środowisko. biotyczne, jak to już wiemy, może nie być całkowicie „wysycone”; trwałe zadomo- wienie, wobec słabszej konkurencji, staje się łatwiejsze. W taki zapewne…