Skip to content

Do poludniowej Polski dotarl z

2 lata ago

319 words

Do południowej Polski dotarł z końcem lat dwu- dziestych. Stąd’ posuwał’ się dwiema drogami: wzdłuż Wisły i jej dopływów oraz wzdłuż Odry. Dziś piżmak zasiedla prawie całą Polskę. Jednak skutki tego osie- dlania się, tej udanej pierwotnie, świadomej aklima- tyzacji dziś są raczej niekorzystne. Kopiąc nory piżmak . czyni wiele szkód; zdarzało się, że przyczyniał…