Skip to content

Z ekologicznego punktu widzenia wszystkie

2 lata ago

338 words

Z ekologicznego punktu widzenia wszystkie te próby świadomej aklimatyzacji albo introdukcji są bardzo pouczające. Dowodzą bowiem, że w przypadku różnic klimatycznych wytrzymują tylko zwierzęta obdarzone na ogół dużą odpornością, wytrzymałością na zmiany i różnice klimatyczne. W przeciwnym razie zwierzę nie wytrzymuje klimatu, a często także i konkurencji z bardziej przystosowanymi do miejscowych warunków autochtonami. Jedynie…