Skip to content

Bezposredni negatywny wplyw na faune

11 miesięcy ago

344 words

Bezpośredni negatywny wpływ na faunę zaznacza się niszczeniem rozmaitych gatunków, które człowiek bądź wytępił całkowicie, bądź ograniczył znacznie w za- sięgu rozsiedleniowym. ,Trudno jest dokładnie ustalić, w jakim stopniu wpływ człowieka zaważył na wymar- ciu wielkich ssaków dyluwialnych i końca trzeciorzę- du, ale warto tu wspomnieć o opinii licznych paleon- tólogów, że nie tylko zmiany…