Skip to content

Bezposredni negatywny wplyw na faune

2 lata ago

344 words

Bezpośredni negatywny wpływ na faunę zaznacza się niszczeniem rozmaitych gatunków, które człowiek bądź wytępił całkowicie, bądź ograniczył znacznie w za- sięgu rozsiedleniowym. ,Trudno jest dokładnie ustalić, w jakim stopniu wpływ człowieka zaważył na wymar- ciu wielkich ssaków dyluwialnych i końca trzeciorzę- du, ale warto tu wspomnieć o opinii licznych paleon- tólogów, że nie tylko zmiany…