Skip to content

Nieswiadome roznoszenie zwierzat Pozytywnym efektem

2 lata ago

367 words

Nieświadome roznoszenie zwierząt Pozytywnym efektem wpływu człowieka na świat zwierzęcy jest rozsiedlanie licznych gatunków poza normalny ich zasięg geograficzny. Może być ono świa- dome jako tzw. aklimatyzacja albo nieświadome za- wleczenie, mimo woli ułatwione w szczególności przez handel, środki komunikacyjne, technikę itp. Przykładów nieświadomego, niezamierzonego rozno- szenia przez człowieka zwierząt po świecie znamy całe mnóstwo.…