Skip to content

Nieswiadome roznoszenie zwierzat Pozytywnym efektem

11 miesięcy ago

367 words

Nieświadome roznoszenie zwierząt Pozytywnym efektem wpływu człowieka na świat zwierzęcy jest rozsiedlanie licznych gatunków poza normalny ich zasięg geograficzny. Może być ono świa- dome jako tzw. aklimatyzacja albo nieświadome za- wleczenie, mimo woli ułatwione w szczególności przez handel, środki komunikacyjne, technikę itp. Przykładów nieświadomego, niezamierzonego rozno- szenia przez człowieka zwierząt po świecie znamy całe mnóstwo.…