Skip to content

Drugi jest malym krabikiem, o

2 lata ago

373 words

Drugi jest małym krabikiem, o głowotułowiu długim do 2 cm, stwierdzony przed kilkunastu laty u nas w wodach Zalewu Wiślanego, dziś tam nawet liczny, podobnie jak w odgałęzieniach Martwej Wisły. Za- wleczony najprawdopodobniej z wód słonawych Ho- landii, dokąd przedostał, się’ dawniej z wód przy- brzeżnych Ameryki Północnej. W przeciwieństwie do kraba wełnistoszczypcego szkodnika, Rhithropa-…