Skip to content

Zawleczenie gatunku w nowe dla

1 rok ago

356 words

Zawleczenie gatunku w nowe dla niego krainy i siedliska oczywiście nie przesądza jego przyszłego losu. Zdarza się, że gatunek się zadomawia, natura- lizuje w nowej ojczyźnie. Kiedy indziej jednak i to zdaje się częściej nawet bywa, warunki biotyczne czy klimatyczne nowej miejscowości nie pozwalają na trwałą naturalizację. Słynna stonka ziemniaczana (Leptinotarsa decemlineata), pochodząca z Ameryki…