Skip to content

Czynnikami ich po- wstania sa

2 lata ago

328 words

Czynnikami ich po- wstania są przede wszystkim czynniki lokalne, eda- ficzne. ,Skały wapienne, mianowicie nie pokryte buj- ną roślinnością, woda zwłaszcza z domieszką kwasu węglowego’ rzeźbić. może działaniem długotrwałym w kształty naj dziwaczniejsze. Na obszarach spadzisto pochylonych woda’ odpływa szybko, czy stoki ich są nagie, czy nawet pokryte roślinnością. Lecz w oko- licach bardziej płaskich…