Skip to content

Ta wlasnie materia organiczna, a

2 lata ago

393 words

Ta właśnie materia organiczna, a tak- że i grzyby pleśniaki tworzą podstawowy pokarm dla fauny jaskiniowej. W grotach komunikujących się ze światem zewnętrznym poprzez otwór wejściowy i od- wied’lany~h przez nietoperze dodatkowym źródłem pożywienia są nadto obfite niekiedy złoża kału tych ssaków, jak u nas w Jaskini Nietoperzowej albo Jerzmanowskiej, jednej z grupy jaskiń Ojcowa.…