Skip to content

Obie te kategorie tworza mniej

2 lata ago

375 words

Obie te kategorie tworzą mniej lub więcej urozmaicone zespoły odpo- wiednio rozmieszczone w jaskiniach w zależności od fizycznych i odżywczych warunków tam panujących. W . jaskiniach ojcowskich wyróźniliśmy zespoły przedniej części jaskiń, skupiające się w sąsiedztwie otworów komunikujących ze światem zewnętrznym, faunę głębszych części, zespół zwierzęcy kału nietope- rzowego, wreszcie skupienie zawieszonych .u’ stropu’ nietoperzy…