Skip to content

Zwierze i calowiek Czlowiek czynnikiem

2 lata ago

385 words

Zwierzę i całowiek Człowiek czynnikiem zmian świata zwierzęcego W dawnych okresach rozwoju rodowego, kiedy nie był tym czym jest dziś, człowiek sam, znajdując się w ścisłej zależności od przyrody, tworzył jeden z czło- nów jej zespołów i na świat zwierzęcy nie wywierał większego wpływu niż jego zwierzęcy krewniacy zbli- żonych rozmiarów. Poczynająe jednak od końca…