Skip to content

Ten ostatni wplyw jest szczególnie

2 lata ago

376 words

Ten ostatni wpływ jest szczególnie ważny, jako mający ściśle ekologiczny aspekt trafiający nie bezpośrednio w zwierzę, jako w osobnika czy gatunek, populację, lecz w jego środowisko. Klasyfikacja wpływów człowieka Uklasyfikowanie w jakiś najogólniejszy system całości nader urozmaiconych wpływów zoogeograficz- nych i ekologicznych, jakie człowiek wywiera na świąt zwierzęcy, prowadzi w przybliżeniu do nastę- pującego podziału.…