Skip to content

Bezposredni negatywny wplyw na faune

1 rok ago

344 words

Bezpośredni negatywny wpływ na faunę zaznacza się niszczeniem rozmaitych gatunków, które człowiek bądź wytępił całkowicie, bądź ograniczył znacznie w za- sięgu rozsiedleniowym. ,Trudno jest dokładnie ustalić, w jakim stopniu wpływ człowieka zaważył na wymar- ciu wielkich ssaków dyluwialnych i końca trzeciorzę- du, ale warto tu wspomnieć o opinii licznych paleon- tólogów, że nie tylko zmiany klimatyczne spowodowały ich wymarcie. Bezpośrednie polowanie na nie przez człowieka owych czasów mogło także zadecydować o zniknięciu tych ssaków. Wiadomo bowiem mi. pod- stawie pośrednich rekonstrukcji, że zwierzęta takie jak mamut, nosorożec włochaty, jeleń olbrzymi, re- nifer i szereg innych, potrafiły dobrze przystosować się do zmian klimatycznych, zaznaczając częstokroć swą zdolność pod tym względem w cechach ze- wnętrznych, jak np. długim owłosieniu. O tym że człowiek w czasach historycznych wytępił wiele zwierząt świadczą niewątpliwe dowody. Obfita a smutna lista wielkich tworów przyrody wyniszczo- nych przez niego pozostanie. na zawsze dokumentem groźnej, zwierzęcej natury ludzkiej, a jednocześnie ustrzeżeniem, z którego przynajmniej na przyszłość we• własnym dobrze zrozumiałym interesie człowiek powinien wyciągnąć naukę. Oto kilka przykładów. Ostatni tur wyginął na na- szych ziemiach w XVII wieku. Żubr w zasadzie prze- stał istnieć po wielkiej wojnie, jedynie pod troskliwą opieką człowieka prosperuje stado białowieskie. W Eu-: ropie środkowej wyginęły wilki, niedźwiedzie, rysie, bobry. Łosie zostały ograniczone do kilku bagnisto- -lęśnych obszarów Europy. Lew w czwartym wieku przed naszą erą trafiał się jeszcze na południu Europy, mianowicie na Półwyspie Bałkańskim. Krokodyl, hi- . popotam i ibis, czczony w starożytnym Egipcie, dziś już tam nie występują a rozsiedlone, są w Afryce jedy- nie na południe od Sudanu. Wyginęła doszczętnie kwaga południowoafrykańska. Wytępiona została oso- bliwa krowa morska (Rhytina Stelleri), zamieszkująca ongiś Morze Beringa itp. [więcej w: , , ]