Skip to content

Do poludniowej Polski dotarl z

2 lata ago

319 words

Do południowej Polski dotarł z końcem lat dwu- dziestych. Stąd’ posuwał’ się dwiema drogami: wzdłuż Wisły i jej dopływów oraz wzdłuż Odry. Dziś piżmak zasiedla prawie całą Polskę. Jednak skutki tego osie- dlania się, tej udanej pierwotnie, świadomej aklima- tyzacji dziś są raczej niekorzystne. Kopiąc nory piżmak . czyni wiele szkód; zdarzało się, że przyczyniał się nawet do przerywania wałów przeciwpowodziowych. Jego nader szybka aklimatyzacja i rozprzestrzenianie się budzą zrozumiałe zainteresowanie nie tylko eko- logów, ale i zoogeografów; zasługują na bliższe śle- dzenie. Nie mniej prób czyniono z rybami. Łososie i pstrąga zawieziono do Ameryki i na Nową Zelandię 1. W Euro- pie aklimatyzowano miejscami pstrąga tęczowego (Salmo irideus). Puszczano do jezior rozmaite gatunki siei, sielawy, stynki. Znamy także przykłady aklima- tyzacji bezkręgowców. Jedwabnika przecież w wiekach średnich wywieziono. ż Chin; do Australii zawieziono trzmiele dla umożliwienia. zapylania wprowadzonej tam również koniczyny. Amerykanie sprowadzili do siebie małą błonkówkę z rodzaju Blastophaga, jako niezbędnego pośrednika w zapylaniu figi. U pas po licznych parkach i ogrodach, zwłaszcza przyklasztor- nych, hodowano. wprowadzonego . jako przyprawę po- stną – winniczka (Helix pomatia), który dziś stał się produktem eksportu. Oddzielną kategorię zwierząt aklimatyzowanych świadomie przez człowieka w rozmaitych krajach tworzą te gatunki drapieżne i pasożytne, które ha- mują albo regulują rozwój szkodników, najczęściej uprzednio zawleczonych. Taką biologiczną metodę walki ze szkodnikami przeniesioną na inne rejony, praktykuje •się szczególnie często w rolnictwie, ogrod- nictwie, leśnictwie, a także przy zwalczaniu gatunków przenoszących zarazki chorobotwórcze. Tak więc Amerykanie wprowadzili z Australii biedronkę No- vius cardinalis jako naturalnego wroga czerwca (Icerya purchasi), wielkiego szkodnika drzew poma- rańczowych, sprowadzonych do Ameryki 7. Australii. Do Ameryki wprowadzono także pewne gatunki gą- sieniczników dla zwalczania zawleczonej tam i masowo rozrodzonej brudnicy nieparki. [więcej w: , , ]