Skip to content

Jako siedlisko zycia zwierzecego laki

2 lata ago

348 words

Jako siedlisko życia zwierzęcego łąki wyróżniają się ,od lasów w szczególności otwartością. Jest to siedlisko złożone z ziół, murawy i gleby, choć eko- Lodzy wyróżnili w nim sześć pięter, nie wyższych W zasadzie nad metr, podczas gdy las nasz może sięgać 2tO m, tw()fZąc więcej pięter zasiedlonych roz- maitymi typami zwierząt. W związku z otwartością terenu zwierzece życie łąkowe jest w znacznym stopniu przyziemne i ziemne, odpowiadając tylko dwu dol- nym warstwom lasu. Warunki klimatyczne są na ogół zmienne, nie stwarzają tak stałego ekoklimatu, jaki stwarza las. W lecie, w dni słoneczne łąka roi się od zwierząt ciepłolubnych, błonkówek, szarańczaków, pluskwiaków; motyli i chrząszczy, pajęczaków, gadów i ssaków; ryjących nory lub jak krety żyjących cał- kowicie pod . ziemią. ,Z ptaków pokląskwa gnieździ się na łąkach. W nocy lub w porze dżdżystej, aktywne życie prowadzą higrofilne ślimaki łąkowe. Bardzo wyraźnie zaznaczone są aspekty sezonowe. Pojawy owadów łąkowych odpowiadają .fenologicznym okre- som roślinności kwiatowej. W zimie gleba jest zmarzła, a roślinność pokrywa warstwa śniegu. Wiele zwierząt łąkowych przepędza ten okres w ziemi. W różnych stadiach zależnie, od gatunku. Krańcowo innym typem są łąk i k w a ś n e, torfo- we, porosłe turzycami i znajdujące się najczęściej w bezpośrednim sąsiedztwie wód śródlądowych, rzek, jezior, mokradeł. Genezę swą zawdzięczają w, pier- wszym stopniu czynnikom edaficznym. Łąki kwaśne mają faunę swoistą, złożoną z pewnych gatunków dżdżownic, drobnych ślimaczków (Zonitoides, Cochli- copa, Vallonia, Carychium) i licznych polujących na owady hydrofilnych pająków i’ogońców (Lycosa, scc- cata, L. amentata, Pirata hygrophilus, P. piscatorius). W wielu miejscach łąki przechodzą niepostrzeżenie yv p a s.t w i s k a, różniące się głównie stopniem wil- gotności gruntu. [więcej w: , , ]