Skip to content

Zimnokrwiste, owady, pajaki i mieczaki

2 lata ago

330 words

Zimnokrwiste, owady, pająki i mięczaki często mają ciemniejsze ubarwienie (melanizm) w porównaniu do form nizinnych, przystosowanie fizjologiczne, pozwa- lające absorbować większe ilości ciepła w surowszych zimnych okresach, a jednocześnie chroniące wnętrze ciała przed nadmiarem zabójczych dla życia ultra- fioletowych promieni, tak obfitych w środowisku górskim. Płazy i gady są stosunkowo rzadkie, choć nie brak wśród…